Vlaamse Sociale Bescherming

De Vlaamse Sociale Bescherming (VSB) is een pakket van tegemoetkomingen en financieringssystemen in de langdurige zorg dat de komende jaren meer en meer wordt uitgebouwd.
 
Elke Vlaming betaalt er jaarlijks 50 euro voor. Wie recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming op
1 januari van het voorgande jaar betaald 25 euro.
 
De VSB bestaat uit drie verschillende pijlers:
 
De LM-Zorgkas staat in voor de concrete uitvoering ervan: bijdragen innen en tegemoetkomingen uitbetalen. 
Heb je recht op één van de onderstaande tegemoetkomingen? 
Dan zorgt de LM-Zorgkas ervoor dat je ze krijgt.

Heb je vragen over de zorgkas? Wil je nagaan of je ergens recht op hebt?                                                           Dan kan je terecht bij de zorgkas van LM via 011 29 10 20 of zorgverzekering415@lm.be