Nieuw in 2017!LM wil bijdragen aan je gezondheid en voorziet een extra pakket aan voordelen!

Voor elke leeftijdscategorie zijn bijkomende tussenkomsten voorzien!

                                                                     2017.jpg


Geboorte, adoptie of pleegzorg

 

Bij geboorte, adoptie of langdurige pleegzorg voor een kindje tot 2 jaar voorzien wij een premie van
210 euro per aangesloten ouder. Indien beide ouders lid zijn bedraagt de premie 420 euro.

Daarnaast ontvang je een waardebon van 50 euro per aangesloten ouder, te spenderen aan een babyartikel naar keuze op onze webshop www.zorgboetiek.be.

 

Kraamzorg

De tussenkomst voor kraamzorg bedraagt 150 euro (5 euro/uur met een max. van 30 uren).
Dit voor kraamhulp vanaf 3 maanden voor de vermoedelijke bevallingsdatum tot 8 weken na de geboorte of tot 8 weken na de thuiskomst van de pasgeborene. De pasgeborene dient lid te zijn van LM.

 

NIPT-test

De Niet-Invasieve Prenatale Test (NIPT) is een screeningstest voor het opsporen van het syndroom van Down (trisomie 21) bij baby's.

De test wordt momenteel niet terugbetaald door de verplichte verzekering.
Uw ziekenfonds voorziet een tussenkomst van 50% in de kostprijs van de NIPT-test met een maximum van 150 euro. De tussenkomst is éénmalig per zwangerschap.

 

Terugbetaling van remgeld voor kinderen tot 7 jaar

Wij betalen vanaf 1 januari 2017 het wettelijk remgeld voor kinderen tot 7 jaar terug voor prestaties van huisartsen en geneesheer-specialisten bij ambulante zorg (= buiten een ziekenhuisopname). 

Je huisarts moet wel beschikken over een globaal medisch dossier van je kind. De terugbetaling geldt voor ambulante consultaties (in het dokterskabinet) bij je huisarts of een geneesheer-specialist.

Het remgeld is het verschil tussen het vastgelegde honorarium en wat de ziekteverzekering terugbetaalt. Honorariumsupplementen die bovenop de vastgelegde tarieven worden gevraagd bijv. omdat de arts niet geconventioneerd is, komen niet in aanmerking voor terugbetaling en blijven ten jouwe laste. Dit betekent dat het bezoek aan een geconventioneerde huisarts of geneesheer-specialist voortaan volledig gratis is voor je kind tot 7 jaar oud.

Bezorg je doktersbriefjes aan je ziekenfonds. Wij regelen de terugbetaling.

Je krijgt de terugbetaling van de remgelden automatisch maandelijks op je rekening gestort.

De eerste terugbetaling zal gebeuren in het eerste weekend van mei en dat voor de maand januari. Daarna zal er elke maand een terugbetaling gebeuren van de remgelden die drie maanden eerder betaald werden.

 

Sportprikkel

Naast onze sportprikkel van 25 euro bij lidmaatschap van een sportclub of aankoop van een fitnessabonnement voorzien we een extra waardebon van 25 euro te spenderen op de webshop www.zorgboetiek.be voor een sportartikel naar keuze.

  

Vaccinaties

Jaarlijks voorzien wij een budget van 20 euro per lid voor de aankoop van vaccins, bijv. griepvaccin, pneumokokken, ...
Dit voordeel komt bovenop onze jaarlijkse tussenkomst van € 25 voor reisvaccins en anti-malariamiddelen.

 

Oordoppen

LM Limburg voorziet een tussenkomst tot 30 euro per kalenderjaar  voor oordoppen op maat, afgeleverd door een erkende audioloog/audicien.

Het oor dient volgroeid te zijn.

 

Anticonceptie

Wij komen tussen in de aankoop van voorbehoedsmiddelen (de contraceptiepil, de contraceptieve patch en/of de vaginale ring) tot 30 euro per kalenderjaar voor jongeren die rechtgevend zijn op kinderbijslag. De tussenkomst voor een spiraaltje, implantaat en/of contraceptieve injectie bedraagt 90 euro per drie kalenderjaren.

 

Diabetes

Onze tussenkomst voor diabetespatiënten wordt fors uitgebreid.

LM Limburg verleent vanaf 2017 een tussenkomst van 50% in de aankoop van materiaal nodig bij de behandeling van suikerziekte: bloedglucosestrips, bloedglucosemeter, insuline-injectienaalden, prikpen en lancetten. Het lidgeld van de diabetesvereniging neemt LM volledig ten laste. 

De tussenkomsten mogen gecumuleerd worden voor een maximum van 150 euro per patiënt en per kalenderjaar.

 

Pedicure

Voortaan betalen wij, voor onze leden vanaf 60 jaar, tot 30 euro per jaar terug aan pedicure.  Wij voorzien een tussenkomst van 5 euro per sessie voor maximum 6 sessies.

 

Fec.o.test – zelftest opsporing van darmkanker

Vanaf eind december 2016 is de Fec.o.test verkrijgbaar in de apotheek.

Met deze zelftest kan je kleine hoeveelheden bloed in de stoelgang opsporen.

Dankzij deze test kan je poliepen en/of darmkanker vroegtijdig opsporen. 

De Europese richtlijnen pleiten voor een preventief onderzoek vanaf 50 jaar. In Vlaanderen is er momenteel een bevolkingsonderzoek voor de leeftijdscategorie van 56 jaar tot 74 jaar.

Om het zelfonderzoek te stimuleren zal LM Limburg vanaf 2017 de test volledig terugbetalen aan de leden van 50 tot 55 jaar.

 

Implantaten

Vanaf 2017 voorzien wij een tussenkomst in het persoonlijk aandeel, boven de 100 euro, in de kosten voor implantaten en invasieve hulpmiddelen uitgevoerd tijdens een ziekenhuisopname met een maximum van 350 euro per ziekenhuisopname.

De tussenkomst geldt enkel voor het gebruikte materiaal dat voorkomt op de lijst van terugbetaalde implantaten en invasieve medische hulpmiddelen opgemaakt door het RIZIV.


 

Voor inlichtingen rond bijkomende voorwaarden, formulieren, bewijsstukken kan je terecht in onze plaatselijke kantoren, op het nummer 011 29 10 00, via mail naar info415@lm.be of de website www.lm.be/limburg.