Brusselse Gezondheidsnetwerk

Het Brusselse Gezondheidsnetwerk is een project ontwikkeld door vzw Abrumet. Het is een netwerk voor het uitwisselen van informatie, dat alle Brusselse en Belgische ziekenhuizen met huisartsen verbindt, en hergroepeert bepaalde medische documenten van patiënten.

Dankzij dit netwerk kunnen alleen ziekenhuisartsen en huisartsen bij wie je in behandeling bent of tot wie je je wendt, te allen tijde en op een beveiligde manier medische gegevens raadplegen die op jou betrekking hebben.

De gegevens die op het Brusselse Gezondheidsnetwerk toegankelijk zijn, kunnen afkomstig zijn van zorginstellingen overal in België. Het Brusselse Gezondheidsnetwerk is partner van het eHealth-platform, het nationale overheidsproject dat tot doel heeft de informatieuitwisseling tussen alle actoren in de gezondheidszorg te bevorderen en te ondersteunen. Het netwerk wordt tevens gesteund door de Federale overheidsdienst Volksgezondheid en is verbonden met vergelijkbare netwerken in Vlaanderen en Wallonië om de uitwisseling van medische gegevens overal in België mogelijk te maken. 

Door je in te schrijven in het Brusselse Gezondheidsnetwerk, geef je alle artsen die je behandelen de mogelijkheid om op een snelle en beveiligde manier toegang te krijgen tot jouw medische gegevens. Je versterkt de communicatie tussen artsen en bevordert een goede opvolging op lange termijn. Je gezondheid kan er alleen maar op vooruitgaan! Je speelt een belangrijke rol als het gaat om jouw gezondheid.

Je beschikt over vier mogelijkheden om je in te schrijven:
  • Via jouw huisarts indien hij al ingeschreven is op het Brusselse Gezondheidsnetwerk. 
  • Via de opnamedienst van je ziekenhuis bij je volgende bezoek.
  • Via abrumet.be​ indien je over een elektronische kaartlezer beschikt, over je elektronische identiteitskaart (eID) en je pincode. 
  • Via het te downloaden formulier en in te vullen en door te sturen naar de dienst administratie van Abrumet. 

JE KUNT JE OP ELK MOMENT UITSCHRIJVEN.