Het farmaceutisch dossier

Telkens als je apotheker je een voorgeschreven geneesmiddel aflevert, is hij wettelijk verplicht om dit te registreren. Tenzij je bezwaar maakt, mag hij daarnaast nog bijkomende gegevens registreren in het belang van je gezondheid, zoals geneesmiddelen zonder voorschrift of eventuele allergieën. Deze informatie wordt door je apotheker opgeslagen in je farmaceutisch dossier en bijgehouden in de software van zijn apotheek. Je kunt je farmaceutisch dossier ook inkijken en indien nodig verbeteren.

Sommige geneesmiddelen worden beter niet samen genomen omdat ze elkaars werking teniet doen of net versterken. Dergelijke 'geneesmiddeleninteracties' kunnen gevaarlijk zijn voor je gezondheid, en kan de apotheker achterhalen via je farmaceutisch dossier.

Begeleidingsgesprek bij eerste astmabehandeling

8 à 10 % van de kinderen en 6 à 7 % van de volwassenen lijdt aan astma. De helft van deze astmapatiënten gebruikt zijn geneesmiddelen niet goed. Ze inhaleren niet op de goede manier of nemen hun geneesmiddelen niet dagelijks. Als deze astmapatiënten hun geneesmiddelen wel juist zouden innemen, dan zouden ze hun astma goed onder controle kunnen houden. Noodgeneesmiddelen of een opname in het ziekenhuis zouden dan niet meer nodig zijn.

Daarom bieden de apothekers sinds 1 oktober 2013 een nieuwe dienst aan voor patiënten die met een astmabehandeling starten. Ben je astmapatiënt en haal je voor het eerst geneesmiddelen om te inhaleren (gebruik van een puffer)? Dan kun je tijdens 2 afspraken persoonlijk advies van je apotheker krijgen. Je behandeling heeft dan een grotere kans tot slagen.

De apotheker helpt je via 2 individuele ‘Begeleidingsgesprekken Nieuwe Medicatie’ (BNM). Je hoeft  niets betalen voor die gesprekken. Het eerste informatiegesprek gebeurt bij de start van de behandeling, zo kort mogelijk na de aflevering van de puffer. Tijdens dit gesprek analyseert de apotheker je verwachtingen, motivatie en ervaringen. Daarnaast geeft hij je informatie over onder andere astma, de behandeling, het correct gebruik van de geneesmiddelen en het belang van een goede therapietrouw.

Het tweede opvolgingsgesprek gebeurt bij voorkeur 3 tot 6 weken na het eerste gesprek. De apotheker luistert dan naar je ervaringen sinds het eerste gesprek en bespreekt de eventuele problemen waarmee je te maken kreeg, zoals onverwachte gebeurtenissen of nevenwerkingen.

De apotheker maakt van elk begeleidingsgesprek een verslag in tweevoud op. Je krijgt als patiënt 1 exemplaar. Het andere exemplaar bewaart de apotheker in je farmaceutisch dossier. Je apotheker kan ook je huisarts informeren.

Je apotheker of jijzelf kunnen de begeleidingsgesprekken aanvragen. Hiervoor moet je zelf schriftelijk je akkoord geven. De gesprekken gebeuren op een geschikte plaats in de apotheek zelf.