Vitalink

Vitalink is een nieuw, digitaal platform van de Vlaamse overheid. Als patiënt kun je via Vitalink belangrijke gegevens delen met zorg- en welzijnsmedewerkers. Je bepaalt zelf wie toegang krijgt tot je medische gegevens via Vitalink. Zorgverleners kunnen je gegevens invoeren, zodat ze beter samenwerken en jij de beste medische begeleiding krijgt. Vitalink moet op die manier leiden tot meer samenwerking en minder administratie. En dus op termijn tot een betere zorg voor jou als patiënt.

Als patiënt kun je met de Patient HealthViewer je gezondheidsdossier bekijken. 
​​​​​​

Artsen kunnen reeds verschillende jaren de vaccins die ze aan hun patiënten toedienen, noteren in het elektronische registratiesysteem Vaccinnet. Via de Patient Healthviewer krijg je een overzicht van je vaccinaties en die van je kinderen ouder dan 6 jaar. Dit is mogelijk voor de vaccinaties die je toegediend kreeg vanaf 2005 en als je arts ze geregistreerd heeft in Vaccinnet. Ook de vaccinaties die CLB-artsen hebben toegediend (vanaf september 2005) en die artsen hebben toegediend tijdens raadplegingen van Kind & Gezin (vanaf 2006) vind je er terug.

Vanaf 2014 zijn ook huisartsen en kinderartsen verplicht om de vaccinaties te registreren in Vaccinnet. Omdat dit tot nu toe niet verplicht was, is de kans groot dat de Patient Healthviewer niet alle vaccinaties toont. Vaccinnet is pas werkzaam sinds 2005.

Log in op de Patient Healthviewer van Vitalink en klik vervolgens op het tabblad ‘Vaccinaties’. Je krijgt er een overzicht van alle vaccinaties die de afgelopen jaren zijn toegediend en in Vaccinnet geregistreerd werden. Per vaccinatie staan de datum van toediening, de officiële naam van het vaccin en tegen welke ziekte het vaccin werkzaam is. Voor de volledige gegevens en de interpretatie ervan kun je terecht bij je arts.