Het ziekenhuisdossier

Om je zorg en behandeling optimaal te laten verlopen, worden alle nuttige gegevens over je zorgproces gebundeld en bewaard in een ziekendossier (in bepaalde ziekenhuizen ook patiëntendossier genaamd). Dit dossier bevat gegevens van artsen, verpleegkundigen en paramedici en vergemakkelijkt de communicatie tussen de verschillende zorgverleners.

Via het ziekenhuisdossier kunnen zorgverleners gezondheidsgegevens van hun patiënten met elkaar uitwisselen. Voorbeelden van gezondheidsgegevens zijn bloedonderzoeken, operatieverslagen, enz.