Wat doet de LM-zorgkas?

Elk jaar betaal je de zorgkas van LM. De LM-Zorgkas zet de nieuwe Vlaamse Sociale Bescherming om in de praktijk. Daardoor blijft zorg voor iedereen betaalbaar. Maar wat gebeurt eigenlijk met je geld en wie heeft er recht op? Je ziet het in het onderstaande, korte filmpje.

​​​​​
​​
​​ ​​De Vlaamse Sociale Bescherming
 • ​​​De Vlaamse Sociale Bescherming is een pakket van tegemoetkomingen en financieringssystemen in de langdurige zorg dat de komende jaren wordt uitgebouwd. 
 • Elke Vlaming betaalt er jaarlijks 51 euro voor. Wie recht heeft op verhoogde tegemoetkoming op 1 januari van voorgaand jaar betaalt 26 euro. 
 • Momenteel worden al tegemoetkomingen betaald zoals het basisondersteuningsbudgetde Vlaamse zorgverzekering en de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden.  
 • Vanaf 2018 gaan we stap voor stap naar een nieuwe financiering van thuiszorg, ouderenzorg, revalidatie en geestelijke gezondheidszorg. 

De LM-Zorgkas staat in voor de concrete uitvoering
 • ​Bijdragen innen
 • Aanvragen voor erkenning als zwaar zorgbehoevende onderzoeken
 • Tegemoetkomingen uitbetalen.​ Heb je recht op één van de onderstaande tegemoetkomingen? Dan zorgt de LM-zorgkas dat je ze krijgt.
Vlaamse Zorgverzekering
 • Maandelijkse tegemoetkoming voor zwaar zorgbehoevenden (zonder leeftijdsgrens). 
 • Vergoeding van niet-medische kosten, zowel thuis als in een residentiële voorziening. 
 • Bij opname in het woonzorgcentrum (WZC) of het psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT) wordt de zorgverzekering toegekend ongeacht de zorgzwaarte. Het bedrag (130 euro) kan je vrij besteden en je hoeft geen bewijzen voor te leggen.

​Basisondersteuningsbudget
 • ​Nieuwe Vlaamse tegemoetkoming voor mensen met een handicap.  
 • 300 euro per maand (een vast, niet belastbaar bedrag).
 • Start in 2016 voor volwassenen met een handicap die al lang met een actieve zorgvraag op de wachtlijst van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap staan.
Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden
Wie 65+ is en minder zelfredzaam is, kan een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) aanvragen. De tegemoetkoming vergoedt de meerkost die iemand ondervindt wegens zijn verminderde zelfredzaamheid

De tegemoetkoming biedt maandelijks een forfaitair bedrag dat varieert volgens 5 categorieën van zorgzwaarte en is inkomensgerelateerd. Het bedrag varieert van 83 tot 560 euro per maand.

Wil je meer te weten komen? Surf dan naar www.vlaamsesocialebescherming.be​​.

Bron: vlaamsesocialebescherming.be

Contacteer je zorgkas
​​Heb je vragen over de zorgkas? Wil je nagaan of je ergens recht op hebt? Dan kan je altijd​​ terecht bij de zorgkas van LM via 02 454 06 78  of zorgverzekering417@lm.be​.