Meer nieuws

Nieuws

​​ NIEUW BIJ LM IN 2018

TERUGBETALING REMGELD TOT 7 JAAR*

Vanaf 2018 betaalt LM West-Vlaanderen de remgelden terug voor kinderen tot 7 jaar met een geldig Globaal Medisch Dossier (GMD) van raadplegingen door huisartsen en geneesheer-specialisten. Dit betekent dat een bezoek aan een geconventioneerde huisarts of geneesheer-specialist voortaan volledig gratis is voor je kind tot en met 6 jaar (met een geldig GMD).

Bezorg je doktersbriefjes aan je ziekenfonds en wij regelen de terugbetaling. Je krijgt de terugbetaling van de remgelden automatisch maandelijks op je rekening gestort.

KINDEREN VAN 0 T.E.M. 7 JAAR ZIJN GRATIS VERZEKERD BIJ HOSPITAAL-PLUS EN DENTA PLUS*

Kinderen van 0 tot en met 7 jaar genieten vanaf 2018 van een gratis hospitalisatie- en/of tandzorgverzekering. Voorwaarde is dat één van de ouders bij Hospitaal-Plus en/of Denta Plus is ​verzekerd. Dus dat de ouder en zijn/haar kind(eren) voor hetzelfde product verzekerd zijn. De premievrijstelling gaat in op de eerstvolgende vervaldag van het contract en loopt tot de eerste vervaldag na de 8ste verjaardag.

Je hoeft zelf niets te doen: de premievrijstelling wordt automatisch toegepast bij de eerstvolgende premieopvraging.

*Onder voorbehoud van goedkeuring door de Controledienst voor de Ziekenfondsen.​

remgeld.jpg