Dieetconsultatie en/of behandeling in een opvangcentrum

Kinderen met gewichtsproblemen, ongeacht de ouderdom die een behandeling volgen of een dieetconsultatie doen in een opvangcentrum krijgen een terugbetaling van 50 % van de kostprijs met een maximum van 125 euro per kalenderjaar