Obesitaschirurgie

Wanneer u er voor kiest een chirurgische ingreep te ondergaan en uw BMI is hoger dan 35,
bieden wij een tegemoetkoming aan van 50% van de opleg en dit tot maximum €200.