Dienst maatschappelijk werk

​Je bent langdurig ziek, je hebt een handicap of je kunt niet instaan voor je eigen zorg? Dan kun je terecht bij de dienst maatschappelijk werk (DMW) van LM voor informatie, hulp en ondersteuning.

Informatie
De medewerkers van de DMW geven je informatie over welke hulp- en dienstverlening er juist bestaat. Daarnaast gaan ze na van welke sociale en financiële voordelen je kunt genieten. De medewerkers kennen de sociale wetgeving en sociale voorzieningen en helpen je graag verder met de vaak ingewikkelde regels en aanvraagprocedures.

Handicap
Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) is een Vlaamse overheidsinstelling die financiële ondersteuning biedt aan personen met een handicap. Het VAPH voorziet onder meer vergoedingen voor de aankoop van hulpmiddelen en woonzorg. Personen die geconfronteerd worden met een handicap die ernstig en langdurig is en blijvende beperkingen geeft (psychisch, mentaal, zintuigelijk en/of lichamelijk), kunnen een erkenning aanvragen bij het VAPH. De aanvraag voor de ondersteuning moet gebeuren voor de leeftijd van 65 jaar en er moet een concrete zorgvraag zijn.

De DMW is erkend als multidisciplinair team door het VAPH. Dit betekent dat je bij de DMW terecht kunt om je in te schrijven bij het VAPH.

Hulpmiddelen en aanpassingen
Je bent rolstoelafhankelijk en hebt drempelbruggen nodig om binnen te rijden in je woning? Je kan niet meer in bad? Is de plaatsing van een douche noodzakelijk of wens je een badlift? Je hebt ernistige gehoorproblemen en kunt telefoongesprekken niet goed volgen? Voor de tussenkomsten in de hulpmiddelen baseert het Vlaams Agentschap zich op een refertelijst waarin de verschillende hulpmiddelen zijn opgenomen met hun tussenkomst.

Het persoonsvolgend budget = ondersteuning op maat voor personen met een handicap.
Het persoonsvolgend budget kadert binnen het nieuwe financieringssysteem (persoonsvolgend financiering) waarbij de persoon met een handicap een eigen budget krijgt op maat van zijn vraag naar ondersteuning en zelf kan bepalen hoe hij die ondersteuning wenst te organiseren. De Dienst Maatschappelijk Werk helpt de personen met een handicap bij de aanvraag van een persoonsvolgend budget.

Zorgbehoevend
Ben je zwaar zorgbehoevend? Dan heb je misschien recht op een tegemoetkoming van de Vlaamse sociale bescherming. De Vlaamse sociale bescherming betaalt een maandelijks zorgbudget voor zorgbehoevenden uit. De medewerkers van de DMW helpen je om een aanvraag voor een tegemoetkoming van de Vlaamse sociale bescherming​ in te dienen.

Heb je een klacht?
We hopen van niet. LM streeft ernaar om haar leden altijd een kwaliteitsvolle dienstverlening te bieden. Ben je ontevreden over onze dienstverlening? Laat het ons weten! Met jouw klachten blijven we onze dienstverlening verbeteren.
Wil je meer informatie omtrent de klachtenprocedure? Raadpleeg dan de klachtenpagina.

Contact
Onze maatschappelijk assistenten helpen je graag verder.  Je kan een persoonlijk gesprek, huisbezoek of afspraak in één van onze kantoren aanvragen.  Beroep doen op onze maatschappelijk assistenten is volledig gratis.  Een teamoverleg met alle partners in de zorg kan georganiseerd worden bij ontslag uit het ziekenhuis.

Tel.: 03 203 76 50 (54)
dmw@LMPA.be