Kraamhotel

Op voorlegging van de originele factuur van het kraamhotel, wordt een tegemoetkoming verleend van 50% op de aangerekende dagprijs met een maximum van 100 euro per zwangerschap.  De tegemoetkoming wordt verleend aan de moeder die lid is van de LM-Antwerpen.