Gratis service

Maak gebruik van onze gratis service in 1-2-3 en vermijd het aanschuiven in de kantoren.

1.      Stuur je doktersgetuigschriften en eventueel andere documenten gratis op!
2.      Steek ze samen met een verzendingsnota in de briefomslag 'Port betaald door bestemmeling'. Een postzegel is niet nodig!
3.      Uiterlijk 3 werkdagen na ontvangst van de verzendingsnota's wordt de tussenkomst op je bank- of postrekening gestort.
De verzendingsnota kan je afhalen op de LM kantoren, of hier rechts boven downloaden van onze website om zelf af te drukken.