Semi-Internaat

Voor kinderen en jongeren die school lopen in een semi-internaat, bieden wij een tussenkomst van €2,50 per dag met een maximum van €250 per kalenderjaar.