Herstelverblijven


Je bent opgenomen in het ziekenhuis en je bent nog niet klaar om terug naar huis te keren? Of je leed aan een ernstige ziekte waardoor je je activiteiten voor lange tijd hebt moeten stopzetten? Dan kun je in aanmerking komen voor een herstelverblijf.

Jouw voordeel bij LM

LM komt tussen in de kosten van een herstelverblijf tot 29 euro per overnachting tot 60 overnachtingen per jaar. Als je recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming is dat 32 euro per overnachting.

Een herstelverblijf is mogelijk in ons vakantiecentrum Cosmopolite in Blankenberge.

 
​​

Om van een herstelverblijf te kunnen genieten, moet je voldoen aan een van deze voowaarden:
 
  1. je hebt een heelkundige ingreep ondergaan met een ziekenhuisopname;
  2. je hebt aan een ernstige aandoening geleden met een ziekenhuisopname van tenminste 15 dagen;
  3. je hebt tijdens een ononderbroken periode van tenminste 60 dagen je normale activiteiten niet kunnen uitoefenen. Hiervoor heb je een getuigschrift van je behandelende arts nodig of je kunt dit bewijzen aan de hand van pathologische, bioklinische en/of radiologische onderzoeken.
 
Daarnaa
st moet je voor een herstelverblijf ook aan deze voorwaarden voldoen:
 
  1. je bent niet besmettelijk;     
  2. je bent in staat om jezelf te verplaatsen en zelf je toilet te maken zonder de hulp van iemand anders;
  3. je gezondheidstoestand vergt geen voortdurende verzorging of verbanden. Af en toe verzorging door een verpleegkundige of kinesitherapeut is wel mogelijk;
  4. je lijdt niet aan een hartdecompensatie;
  5. je vertoont geen enkel teken van een psychiatrische ziekte of van toxicomanie dat storend of gevaarlijk kan zijn voor je omgeving.