Nachtopvang

Opname in palliatief nachthotel:
Thuiswonende zorgbehoevenden die verblijven in een erkend palliatief nachthotel, kunnen een tegemoetkoming bekomen van 4 euro per nacht en maximum 60 nachten per kalenderjaar.

Nachtopvang in rusthuis:
 Thuiswonende zorgbehoevenden die wegens omstandigheden tijdelijk ’s nachts dienen te verblijven in een erkend rustoord, kunnen een tegemoetkoming bekomen van 4 euro per nacht met een maximum van 60 nachten per kalenderjaar.

Nachtopvang thuis: 
Thuiswonende zorgbehoevenden die wegens omstandigheden tijdelijk ’s nachts beroep  doen op een erkende dienst nachtzorg kunnen een tegemoetkoming van 6,50 euro per nacht bekomen met maximum van 300 euro per kalenderjaar.
                                                   
Voorwaarden:
-   verslag dienst Maatschappelijk Werk dat de noodzaak van het verblijf motiveert 
    (speciaal formulier)
-   voorlegging van de originele rekening van het erkend centrum/dienst
-   tegemoetkoming wordt beperkt tot het werkelijk betaald bedrag