Rustverblijven


Een adempauze kan een goede invloed hebben op je gezondheid. Heb je zelf een ernstige aandoening of begeleid je iemand tijdens een herstelverblijf? Dan kun je in aanmerking komen voor een rustverblijf.


 


 

​Om van een rustverblijf te genieten, moet je aan een van deze voorwaarden voldoen:

  1. Je hebt aan een aandoening geleden met ziekenhuisopname;
  2. Je hebt aan een aandoening geleden waardoor je je normale activiteiten gedurende tenminste 30 dagen hebt moeten stopzetten;
  3. Je hebt een herval gehad van een aandoening waarvoor je ziekenfonds al een herstelverblijf heeft toegestaan;
  4. Je staat in voor de verzorging van een persoon die gedomicilieerd is op hetzelfde adres en waarvoor je ziekenfonds een herstelverblijf heeft toegestaan.

Daarnaast moet je voor een rustverblijf ook aan deze voorwaarden voldoen:

  1. je bent niet besmettelijk; 
  2. je bent in staat om jezelf te verplaatsen en zelf je toilet te maken zonder de hulp van iemand anders;
  3. je gezondheidstoestand vergt geen voortdurende verzorging of verbanden. Af en toe verzorging door een verpleegkundige of kinesitherapeut is wel mogelijk;
  4. je lijdt niet aan een hartdecompensatie;
  5. je vertoont geen enkel teken van een psychiatrische ziekte of van toxicomanie dat storend of gevaarlijk kan zijn voor je omgeving.