Zorgverblijf

De dienst zorgverblijven heeft tot doel bij te dragen in de kosten verbonden aan een zorgverblijf van de leden en van de personen te hunnen laste, die permanente zorgen en continu toezicht vergen, en die wegens het tijdelijk wegvallen of ter ondersteuning van de mantelzorg, niet verder thuis kunnen blijven.

Het zorgverblijf kan geen tijdelijke oplossing zijn in afwachting van een definitieve rusthuisopname en evenmin een tijdelijke onderbreking zijn van een ziekenhuisopname.

Het zorgverblijf dient onmiddellijk gevolgd te worden door een terug opname in het thuismilieu. Een voorafgaandelijk akkoord van de medische directie van de landsbond is niet vereist.

De verblijven worden toegestaan voor een maximumperiode van 14 overnachtingen, met minimum
1 overnachting per kalenderjaar.
Reiskosten worden niet terugbetaald.

In het kader van continu toezicht en bijstand is een zorgverblijf slechts mogelijk in een instelling waarmee een samenwerkingsakkoord werd afgesloten of in een instelling die als rustoord voor bejaarden is erkend of in een door de medische directie van de landsbond erkende gelijkwaardige instelling, gezin of boerderij.

De mutualiteit geeft een tussenkomst van 15 euro per overnachting met maximum 14 dagen per kalenderjaar.