Dagopvang

Opname in dagcentrum:
Thuiswonende zorgbehoevenden die verblijven in een erkend dagcentrum of erkend palliatief dagcentrum kunnen een tegemoetkoming bekomen van ofwel 4 euro per dag  en maximum 60 dagen per kalenderjaar ofwel 2 euro per halve dag met een maximum 120 halve dagen per kalenderjaar.

Voorwaarden:
-  verslag dienst Maatschappelijk Werk dat de noodzaak van het verblijf motiveert (speciaal     
   formulier)
-  voorlegging van de originele rekening van het erkend centrum/dienst
-  tegemoetkoming wordt beperkt tot het werkelijk betaald bedrag