Hoorapparaat

Hoorapparaten worden gedeeltelijk terugbetaald op voorwaarde dat het gehoorverlies een bepaald aantal decibels (dB) bereikt. Er is geen onderscheid gemaakt tussen personen die slechts één hoorapparaat nodig hebben en personen die twee hoorapparaten nodig hebben: in beide gevallen moet de persoon een gehoorverlies hebben van minstens 40dB aan het toe te rusten oor. Er wordt een tegemoetkoming voorzien om de vijf jaar, behalve als de doofheid ondertussen verergerd is.

We bieden een tegemoetkoming aan tot 50% van de opleg.
Voor een monofonisch hoorapparaat is dit maximum €150 en
voor een stereofonisch hoorapparaat maximum €300.

Aanvraag hoorapparaat, hoe ga ik te werk?
Op basis van het voorschrift van de neus-keel-oren specialist (ORL-arts) voert de audicien enkele tests uit en levert hij een eerste apparaat op proef, dat gratis uitgeleend wordt gedurende een periode van twee weken.

Als u de prothese niet kan verdragen dan kan u die teruggeven zonder enige formaliteit. Als alles wel goed verloopt, dan stelt de audicien na de testperiode een technisch verslag op over de autitieve correctie, waarmee u teruggaat naar de ORL-arts die een definitief voorschrift opstelt.

Dit document moet u aan uw ziekenfonds geven om een terugbetaling te verkrijgen.