Vaccins

Voor een aantal vaccins wordt er een terugbetaling gedaan door je ziekenfonds.
Hieronder vind je een overzicht van de terugbetalingen:

Windpokken:
Mits voorlegging van het aankoopbewijs van de apotheker en op voorschrift van een arts ontvangen kinderen ongeacht de ouderdom een éénmalige tussenkomst van 15 euro wanneer zij zich laten inenten tegen windpokken (varicella).

Griepvaccin:
Mits voorlegging van het aankoopbewijs(BVAC-attest) van de apotheker en op voorschrift
van een arts wordt het remgeld terugbetaald voor een griepvaccin.
De terugbetaling van het remgeld wordt enkel verleend indien er een tussenkomst is in het kader van de verplichte verzekering en kan nooit meer bedragen dan het werkelijk betaald bedrag.

Hepatitis B:
Mits voorlegging van het aankoopbewijs van de apotheker en op voorschrift van een arts
wordt een éénmalige tussenkomst van maximaal 25 euro verleend wanneer zij zich laten inenten tegen hepatitis B. Deze tussenkomst wordt betaald wanneer de drie medische voorziene prikjes van een erkend vaccin tegen hepatitis B zijn toegediend. Deze tegemoetkoming wordt enkel verleend indien er geen tussenkomst is in het kader van de verplichte verzekering.

Meningitis C:
Mits voorlegging van het aankoopbewijs van de apotheker en op voorschrift van een arts 
wordt een éénmalige tussenkomst van 20 euro verleend wanneer zij zich laten inenten tegen meningitis C. Deze tegemoetkoming wordt enkel verleend indien er geen tussenkomst is in het kader van de verplichte verzekering.

Pneumokokkenvaccin:
Mits voorlegging van het aankoopbewijs van de apotheker en op voorschrift van een arts
Krijgt het lid voor een inenting tegen pneumokokken een tussenkomst van 15 euro terugbetaald om de 5 kalenderjaar. Deze tussenkomst wordt enkel verleend indien er geen tussenkomst is in het kader van de verplichte verzekering.

Vaccin Baarmoederhalskanker:
Er is tussenkomst voor het vaccin tegen baarmoederhalskanker van maximum 150 euro.
 
Voorwaarden:
- er mag geen tussenkomst zijn door het RIZIV
- op voorlegging van het aankoopbewijs van de apotheker en op voorschrift van een arts.
- de tussenkomst wordt pas verleend na de 3de vaccinatie