Regionaal dienstencentrum

shutterstock_12639391.jpgHeb je nood aan advies, ondersteuning of informatie rond thuiszorg? Dan kan je terecht bij het regionaal dienstencentrum (RDC) van de Liberale Mutualiteit. Het RDC helpt om thuiszorg op een vlotte en aangepaste manier uit te bouwen.

Voor wie?
Het RDC van de Liberale Mutualiteit staat paraat voor gebruikers van thuiszorg, mantelzorgers, vrijwilligers en professionele hulpverleners.
Het RDC is voor iedereen toegankelijk. De dienstverlening is gratis.
 
Wat doet het RDC?
Informatie, advies en ondersteuning
Je kunt bij het RDC terecht voor informatie over bestaande voorzieningen, vrijwilligersorganisaties en thuiszorgdiensten. Daarnaast geeft het RDC ook advies en ondersteuning bij woningaanpassingen voor ouderen en het aanvragen van bestaande premies,  de aanschaf van hulpmiddelen, enzovoort. Tenslotte organiseert het RDC op regelmatige basis bijscholingen over onderwerpen die belangrijk zijn in een thuiszorgsituatie.
Onze vormingen vind je in onze agenda op de website.
 
Coördinatie van thuiszorg
De organisatie van thuiszorg brengt heel wat vragen met zich mee: ‘Wie kan helpen bij thuiszorg en op welke ogenblikken?’, ‘Wanneer schakel ik professionele zorg in?’, ‘Wat is de inbreng van beschikbare mantelzorgers?’, ‘Zijn extra hulpmiddelen nodig?’. Eén van onze ervaren medewerkers zoekt samen met jou naar oplossingen om de organisatie van de thuiszorg vlot te laten verlopen.
 
Organiseren van een multidisciplinair overleg in complexe thuiszorgsituaties
Bij complexe thuiszorgsituaties worden alle betrokken partijen, zoals familie, thuiszorgdiensten, huisarts en mantelzorger, uitgenodigd op een overleg. De bedoeling is om de zorg optimaal af te stemmen op jouw wensen en noden en hierbij rekening te houden met jou mogelijkheden en die van je omgeving. Het doel van een overleg is, ervoor te zorgen dat je de hulp krijgt die je nodig hebt om zo lang en zo comfortabel mogelijk thuis te blijven wonen.
 
 
Ergotherapeutisch advies
Heb je nood aan hulpmiddelen of ben je op zoek naar de juiste aanpassing voor je woning? Wens je informatie omtrent premies om de nodige aanpassingen uit te voeren? Of wens je advies in verband met valpreventie of ondersteuning bij het aanleren van transfers (verplaatsing van rolstoel naar toilet, van bed naar zetel …), dan kan de ergotherapeut van het RDC helpen. De ergotherapeut geeft nuttige tips over persoonlijke hulpmiddelen of woningaanpassingen die het dagelijks leven vergemakkelijken en je zelfredzaamheid kunnen vergroten.
Meer informatie hierover vind je in de folder ‘Ergotherapeutisch advies’.
Vraag ernaar in je LM-kantoor.
Ergotherapie.pdf
 
Uitlenen
Heb je nood aan een hulpmiddel zoals bijvoorbeeld een aangepast bed, een looprek, een äerosolapparaat, krukken of incontinentiemateriaal? Dankzij de samenwerking tussen het RDC en de uitleendienst van je ziekenfonds kun je een groot gamma aan materialen ontlenen of aankopen. Ook voor de huur en plaatsing van een personenalarmsysteem kun je aankloppen bij het RDC.  Uitleendienst.pdf
 
Het RDC binnen jouw ziekenfonds
Het RDC werkt nauw samen met de dienst maatschappelijk werk, de uitleendienst en de dienst zorgverzekering van het ziekenfonds. Het RDC kan ook informeren over de aanvullende voordelen van de Liberale Mutualiteit.
Indien de medewerker van het RDC je niet verder kan helpen zal je steeds doorverwezen worden naar de meest geschikte persoon of voorziening.
 
Meer informatie?
Wens je meer informatie over het regionaal dienstencentrum van de Liberale Mutualiteit? Neem dan contact op met het centrum van je ziekenfonds of surf naar dienstencentrum@lmpa.be.
 
 
Heb je een klacht ?
Het RDC streeft er naar om een zo kwaliteitsvolle dienstverlening mogelijk te organiseren. Mocht je ondanks onze goede voornemens niet tevreden zijn over onze hulp, laat het ons weten.
Klachten kan je schriftelijk meedelen aan onze administratief directeur op het adres
Lange Nieuwstraat, 109 2000 Antwerpen of maak gebruik van het klachtenformulier.
klachtenformulier.pdf