Sowel vzw

​Voor thuiszorg op maat kan je bij ons terecht

Meer info

Sowel vzw - Thuiszorg en Thuisverpleging
Kipdorp 41 - 2000 Antwerpen

Algemeen telefoonnummer provincie Antwerpen:  03 231 37 34 (24u/24u)
www.sowel.be
info@sowel.be

Arrondissement Mechelen:  015 20 66 90
Arrondissement Turnhout:  014 21 54 30

ACUTE THUISZORG
Mensen kunnen in onverwachtse situaties terechtkomen waarin ze niet meer in staat zijn om normaal voor zichzelf, hun gezinsleden en hun huishouding te zorgen en waarin ze geen beroep kunnen doen op hun omgeving. (vb. bij ontslag uit het ziekenhuis, plotse opname, ziekte,…)
Wij bieden in deze situaties onmiddellijk hulp via onze acute hulpverlening.
De financiële bijdrage voor deze hulp is € 7,58 per uur voor een maximumperiode van 14 dagen.

THUISVERPLEGING
De verpleegkundigen verlenen medische en hygiënische zorgen op doktersvoorschrift zoals: inspuitingen, verbanden, wondverzorging, toiletverzorging,…
Nadat u telefonisch contact hebt opgenomen met het regionaal secretariaat van uw arrondissement contacteert deze de verpleegkundige, zodat onmiddellijk met de thuisverpleging kan gestart worden.

GEZINSHULP
Kan u wegens gezondheidsproblemen uw huishouden niet meer alleen aan dan hebt u recht op gezinshulp. De gezinshelpster kan bij u thuis ingeschakeld worden om de taken in het huishouden (koken, wassen, strijken, boodschappen, schoonmaken, ...) en de persoonsverzorging te doen die u tijdelijk of langdurig niet meer aankunt in geval van ziekte, opname in het ziekenhuis, revalidatie, invaliditeit, overspanning, ...

BEJAARDENHULP
Bent u ouder dan 65 jaar en kunt u wegens algemene ouderdomsproblemen of na hospitalisatie uw huishouden niet meer alleen aan, dan hebt u recht op bejaardenhulp. Deze hulp kan bij u thuis ingeschakeld worden om de taken in het huishouden (koken, wassen, strijken, boodschappen, schoonmaken, ...) en de persoonsverzorging te doen die u tijdelijk of langdurig niet meer aankunt.

POETSHULP
Als u wat ouder wordt is één van de eerste problemen waarmee u geconfronteerd wordt het onderhoud van de woning. Dat is ook logisch, schoonmaken is lichamelijk de zwaarste taak in het huishouden.
Schuren, dweilen, stofzuigen en ruiten kuisen zijn werkjes die best door iemand anders kunnen worden overgenomen, terwijl u nog perfect in staat bent om de rest van het huishouden zelf in handen te houden

POETSHULP MET DIENSTENCHEQUES
Met dienstencheques kan u op een gemakkelijke manier een poetsvrouw betalen. Dienstencheques kosten 9 euro per stuk en zijn fiscaal aftrekbaar. Met 4 cheques kan u een halve dag poetshulp krijgen bij SOWEL vzw. In principe kan iedereen een poetsvrouw via dit systeem aanvragen. De wachttijd is afhankelijk van het aantal beschikbare poetsvrouwen in de regio waar u woont.

POETSHULP MET ELEKTRONISCHE DIENSTENCHEQUES
In plaats van papieren dienstencheques kan ook gebruik gemaakt worden van elektronische dienstencheques. Meer informatie hierover kan u op de dienst verkrijgen.

VOETVERZORGING
Wij hebben samenwerkingsakkoorden afgesloten met een groot aantal zelfstandige pedicuren en pedologen. U kan telefonisch een lijst opvragen met namen en telefoonnummers in uw regio. U krijgt een tussenkomst van de Liberale Mutualiteit. Het formulier om de tussenkomst voor 2016 te bekomen vind je hier.  Meer info in onze folder voetverzorging2015.pdf

HAARVERZORGING
Personen die zich niet meer kunnen verplaatsen naar een kapsalon kunnen beroep doen op onze kapper die aan huis komt.

VRIJWILLIGERSWERK
Een aantal mensen heeft zich bij ons aangemeld als vrijwilliger. De opdrachten van de vrijwilligers zijn aanvullend op die van de professionele thuiszorgdiensten. Het gaat in hoofdzaak om:
Bezoeken aan vereenzaamde bejaarden thuis
Bezoeken in rusthuizen en RVT’s
Bezoeken in ziekenhuizen
Begeleiding op verplaatsingen en vervoer
Maandelijks is er een bijeenkomst waarin de werking besproken en geëvalueerd wordt.

PALLIATIEVE HULP i.s.m. gespecialiseerde diensten
Hun laatste levensfase willen de meeste mensen graag zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving doorbrengen. De nodige ondersteuning door deskundige personen kan hierbij een grote steun zijn.

KLUSJESHULP
De meeste mensen zijn in normale omstandigheden in staat om de onderhoudswerkjes aan hun woning zelf te doen. We hebben het hier over huis-, tuin- en keukenklusjes, die niet door een vakman hoeven te gebeuren. Vanaf een bepaalde leeftijd kan het echter steeds moeilijker worden om die karweitjes zelf uit te voeren. Onze klusjesdienst kan ingeschakeld worden om deze kleine onderhoudswerken aan democratische prijzen uit te voeren.

NACHTZORG i.s.m. Nachtzorg Provincie Antwerpen
Het gebrek aan nachtzorg is dikwijls de directe oorzaak tot opname in een rust- of verzorgingstehuis, nog voor de fysieke en psychische toestand van de cliënt dit noodzakelijk maakt. Ondersteuning tijdens de nacht voorkomt het vroegtijdig afbreken van de thuis-woon situatie. Nachtzorg geeft ademruimte voor de mantelzorg, rust voor de zorgbehoevende persoon.