Ziekte van Crohn

Op de voorlegging van de kosten is er een tegemoetkoming in de oplegkosten van specifieke behandelingen, onderzoeken, geneesmiddelen en andere technieken in verband met deze ziekte.
De tussenkomst bedraagt 50% van de oplegkosten met een maximum van € 250 per kalenderjaar.