Gehoorscreening bij pasgeborenen*

LM Brabant ​verleent een eenmalige tegemoetkoming van € 10 in de kosten ten laste van de patiënt in voor gehoorscreening bij pasgeborenen.

De tegemoetkoming wordt verleend op voorlegging van de originele gekweten factuur afgeleverd door het ziekenhuis.


Het  bedrag van de tussenkomst kan niet meer bedragen dan het werkelijk betaald bedrag.

*Vanaf 1 januari 2018, onder voorbehoud van goedkeuring door de Controledienst voor de Ziekenfondsen.​
​​​​​​​​​​​​