Kraamzorg

Doe je een beroep op een erkende dienst voor kraamzorg? Dan verleent de Liberale Mutualiteit van Brabant aan vrouwen een tegemoetkoming van 5 euro per gepresteerd uur met een maximum van 30 uren kraamzorg per bevalling.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​Voorwaarden

  • De tegemoetkoming wordt verleend gedurende een termijn van drie maanden na de geboorte of tot drie maanden na het ontslag van de pasgeborene uit het ziekenhuis.
  • De tegemoetkoming bedraagt nooit meer dan het werkelijk betaalde bedrag.
  • Deze tegemoetkoming is enkel voor vrouwen die op de dag van de geboorte van het kind aangesloten zijn bij het ziekenfonds.

Wat te doen?

Vraag een factuur aan een erkende dienst voor kraamzorg en dien het in bij je ziekenfonds.