Zee-, bos-, heide-, polder- en sneeuwklassen

zee-bos-heide-sneeuw-polderklassen 

Bij de Liberale Mutualiteit van Brabant krijg je een tussenkomst van 4 euro per overnachting wanneer je kind op zee-, bos-, heide-, polder- of sneeuwklassen trekt, met een maximum van 10 overnachtingen per kalenderjaar.

Voorwaarden

  • Het kind of de jongere moet kleuter-, basis- of secundair onderwijs volgen.
  • De overnachting moet meerdere dagen duren in het internaatsverband. Deze tegemoetkoming geldt ook voor extra-murosactiviteiten in externaatsverband voor kinderen die kleuteronderwijs volgen.
  • Het verblijf moet georganiseerd zijn in het kader van de school en dit tijdens de schooluren.
  • De tegemoetkoming kan nooit meer bedragen dan het werkelijk betaalde bedrag.

Wat te doen?

Download hier het aanvraagformulier of haal het bij je lokale afdeling, laat het invullen door de organisator en dien het in bij je ziekenfonds.