Herstelverblijven


Je bent opgenomen in het ziekenhuis en je bent nog niet klaar om terug naar huis te keren? Of je leed aan een ernstige ziekte waardoor je je activiteiten voor lange tijd hebt moeten stopzetten? Dan kun je in aanmerking komen voor een herstelverblijf.

Jouw voordeel bij LM

LM komt tussen in de kosten van een herstelverblijf tot 29 euro per overnachting tot 60 overnachtingen per jaar. Als je recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming is dat 32 euro per overnachting.

Een herstelverblijf is mogelijk in ons vakantiecentrum Cosmopolite in Blankenberge.

 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 • De tegemoetkoming bedraagt maximaal 29 euro per overnachting in onze erkende instelling en 8 euro per overnachting in een aangenomen instelling.
 • Bij een opname wordt verondersteld dat:
  • Je niet besmettelijk bent
  • Je in staat bent je te verplaatsen en toilet te maken zonder de hulp van een derde
  • Je gezondheidstoestand geen bestendige verzorging of verbanden vergt
  • Je niet lijdt aan een hartdecompensatie
  • Je geen enkel teken van een ziekte van psychiatrische aard of van toxicomanie vertoon
 • De opname heeft geen definitief karakter en de zorgen zijn niet acuut.
 • De tegemoetkoming voor herstellenden den de personen ten laste, die genieten van de verhoogde tegemoetkoming, bedraagt 32 euro per overnachting in onze erkende instelling en 9 euro per overnachting in een aangenomen instelling.