Oogpleisters


​​​​

​We verl​enen een tussenkomst van maximaal 50 euro per jaar voor de aankoop van oogpleisters voor kinderen bij de behandeling van een lui oog (amblyopie) en dit tot en met de leeftijd van 10 jaar.

De tussenkomst is cumuleerbaar met de tussenkomst voor de aankoop van brillen, glazen en lenzen voor zover het maximumbedrag van 50 euro dat men kan ontvangen op jaarbasis niet overschreden wordt.