Oordoppen

oordoppen_small.jpg

Langdurige blootstelling aan lawaai of te luide muziek kant nefaste gevolgen hebben voor je oren. De Liberale Mutualiteit van Brabant roept gehoorschade een halt toe en verleent een tegemoetkoming van 25 euro bij de aankoop van op maat gemaakte oordoppen.

 

Voorwaarden

  • De oordoppen moeten gemaakt worden bij een door de FOD Volksgezondheid erkende audioloog/audicien.
  • De tegemoetkoming mag nooit meer bedragen dan het bedrag betaald door het lid.

Wat te doen?

Je dient een kopie van de aankoopfactuur in bij het ziekenfonds.