Preventief onderzoek tegen prostaatkanker

prostate_small.jpg
Mannen die een preventief prostaatonderzoek laten uitvoeren, verlenen wij een tegemoetkoming die gelijk is aan het remgeld na tussenkomst van de verplichte verzekering voor geneeskundige zorgen. De tegemoetkoming kent een maximum van 7,50 euro per lid en per kalenderjaar.Wat te doen?

Dien het attest in afgeleverd door een erkende dienst voor het opsporen van kanker waaruit blijkt dat er een preventief onderzoek tegen prostaatkanker werd uitgevoerd. Dit met vermelding van de onderzoeksdatum en het betaalde bedrag OF dien het attest in dat door het ziekenfonds ter beschikking wordt gesteld, ingevuld door de behandelende arts. Dit attest kan je rechts downloaden.