Pedicure

pedicure.jpg
​Voor leden vanaf 60 jaar, alsook voor leden die aan diabetes lijden (type I – insuline-afhankelijk), betaalt de Liberale Mutualiteit van Brabant 2,50 euro per voetverzorging terug, met een maximum van 6 voetverzorgingen per kalenderjaar. De tegemoetkoming is jaarlijks uitbetaalbaar.

Voorwaarde

Het bedrag van de tegemoetkoming kent een maximum van 12,50 euro per lid en per kalenderjaar.

Wat te doen?

  • Download hier het attest om een tegemoetkoming aan te vragen.
  • Bij je eerste aanvraag als diabetespatiënt: je dient een medisch attest in dat diabetes type I aantoont.
  • Dien je aanvraag in vergezeld van de factuur van een erkende pedicure. Je kan een fiche bekomen bij je lokale mutualiteitsafdeling waarop de pedicure de verschillende voetverzorgingen noteert.