Manuele therapie

​Raadpleeg je een manueel therapeut, dan betaalt LM Plus een tussenkomst van 10 euro per zitting terug. Per jaar kun je een vergoeding ontvangen voor 6 zittingen.

Voorwaarden

  • Je mag deze vorm van alternatieve geneeswijze combineren met de andere vormen, maar ze mogen samen het maximum voorziene bedrag van 62 euro per kalenderjaar niet overschrijden.
  • Je moet behandeld worden door een manueel therapeut die erkend werd door LM Plus.

Wat te doen?

Vraag je manueel therapeut een kwijtschrift voor de behandeling en bezorg dit aan je kantoorbediende. 

manuele therapie.jpg