Klachten DMW

​Verliepen onze tussenkomsten niet helemaal naar wens of heb je klachten, laat het ons weten. 
Klachten kan je schriftelijk mededelen aan de Klachtencoördinator LM Plus.

Dienst Ledenbehartiging
LM Plus
Geraetsstraat 20 
3500 Hasselt
0800 17 417
totjedienst@LMPlus.be

Je kan de klacht indienen met een klachtenformulier of via het e-loket.
Wij behandelen jouw klacht met de nodige zorg steeds op de manier zoals in de klachtenprocedure beschreven staat.