LEIF

Het LevensEinde InformatieForum (LEIF) wil allerlei vragen rond het levenseinde uitklaren en 

Leif.JPG

mensen wegwijs maken in de wetgeving en documenten daaromtrent. 

Denken we aan de patiëntenrechtenwet, de wet betreffende palliatieve zorg en de euthansiewetgeving.​​​

In België kun je vijf wilsverklaringen opstellen: de ‘negatieve wilsverklaring’, de ‘wilsverklaring euthanasie’, een ‘verklaring inzake de wijze van teraardebestelling’, de ‘verklaring voor orgaandonatie’ en de ‘lichaamsschenking aan de wetenschap’.


De negatieve wilsverklaring is een verklaring waarin staat beschreven welke zorg je weigert als je onherroepelijk wilsonbekwaam bent geworden. Je kiest desgewenst ook een vertegenwoordiger die je wensen zal verdedigen als jij het niet meer kan.


De voorafgaande wilsverklaring euthanasie kan je opstellen als je euthanasie wil in het geval van een onomkeerbare coma. Enkel in dit geval is deze wilsverklaring geldig, dus niet bij andere vormen van wilsonbekwaamheid zoals dementie. Deze verklaring moet je om de vijf jaar vernieuwen.


Via een verklaring inzake de wijze van teraardebestelling kan je duidelijk maken of je begraven of gecremeerd wil worden en welke levensbeschouwelijke plechtigheid je wenst.


Een verklaring orgaandonatie geeft aan of je je organen wil doneren of niet.


Je kan tenslotte ook nog vastleggen dat je je lichaam wenst te schenken aan de wetenschap.


Je mag meerdere exemplaren (kopies) maken van een wilsverklaring, zorg er dan voor dat je ieder exemplaar van originele handtekeningen voorziet. Drie van de vijf wilsverklaringen (wilsverklaring euthanasie, teraardebestelling  en orgaandonatie) kan je vrijblijvend bij de gemeente registreren. Het is een bijkomende manier om je wilsverklaringen bekend te maken.


Waar kan je terecht met je vragen?


De brochure ‘De correcte voorafgaande wilsverklaringen’ geeft uitleg over de wilsverklaringen en de basisgegevens om aan zorgplanning te doen.


Bij het invullenvan de voorafgaande negatieve wilsverklaring en de wilsverklaring euthanasie kan het nuttig zijn je te laten bijstaan door een professionele zorgverlener. 


Het LevensEinde Informatie biedt contactpunten aan via onze Dienst Maatschappelijk Werk. Contacteer DMW via 0800 17 417 of DMW@LMPlus.be


Blijf niet zitten met je vragen, maar informeer je, praat erover met je naasten en zorgverleners en vul de documenten in die voor jou belangrijk zijn. Vergeet je huidige zorg niet en laat je helpen wanneer het nodig is. Zo zullen je wilsverklaringen ​​​begrijpelijker zijn voor de arts die ze moet respecteren.

 

 ​