Dienst maatschappelijk werk

​De Dienst Maatschappelijk Werk van LM Plus is je partner in moeilijke tijden. Ons team van ervaren maatschappelijk assistenten beschikt over de nodige deskundigheid en staat klaar om je te helpen. Iedereen kan bij de maatschappelijk werkers terecht met de meest uiteenlopende vragen en problemen. Indien je vraag niet past binnen het hulpverleningsaanbod van LM Plus zullen wij je helpen om de gepaste dienst of voorziening te vinden. ​

Wie kan er bij ons terecht?

De Dienst Maatschappelijk Werk van het ziekenfonds is voor iedereen en gratis toegankelijk. 

Onze hulp- en dienstverlening richt zich specifiek naar:
 • zieken,
 • personen met chronische gezondheidsproblemen,
 • personen met een handicap,
 • ouderen,
 • zorgbehoevenden en hun mantelzorgers,
 • bijzondere aandacht gaat naar de meest kwetsbaren onder hen.
Hoe kunnen wij je helpen? 

Je kunt bij de Dienst Maatschappelijk Werk terecht met vragen of problemen rond:
 • (langdurige) ziekte,
 • handicap,
 • ouderdom,
 • sociale voordelen,
 • voorzieningen,
 • (thuis)zorgsituaties, ...
De maatschappelijk werkers informeren je over de sociale regelgeving die voor jou van toepassing is. Zij staan in voor de organisatie en coördinatie van de thuiszorg bij langdurige zorgsituaties. 

Je hulpvraag wordt verhelderd zodat er samen met jou en je omgeving wordt gezocht naar de meest aangewezen hulp. Dit steeds rekening houdend met je draagkracht en de keuzes die jijzelf of je omgeving maakt.

De maatschappelijk werkers ondersteunen je in de verschillende stappen die je dient te zetten, om voor jou het hoogst mogelijke welzijn te bereiken op emotioneel en psychosociaal vlak, dit op je eigen tempo en volgens jouw mogelijkheden.

Indien wij je geen passende oplossing kunnen bieden, nemen wij contact op met andere diensten of organisaties die je verder kunnen helpen.