Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

​De Dienst Maatschappelijk Werk is erkend als Multidisciplinair Team (MDT) om personen met een handicap in te schrijven bij het VAPH. De maatschappelijk assistent stelt jouw dossier samen, dit in overleg met de psychologe, de adviserend geneesheer en eventueel de ergotherapeute.

Als je geconfronteerd wordt met een handicap zal je in het dagelijks leven meer kosten hebben dan anderen om te kunnen functioneren in de samenleving.
Je kan eventueel bijkomende zorg nodig hebben. Onder bepaalde voorwaarden kan je bij het VAPH terecht. 

Jouw handicap moet ernstig en langdurig zijn en belangrijke beperkingen tot gevolg hebben bij het uitvoeren van je activiteiten. De aanvraag om inschrijving moet ingediend worden voor de leeftijd van 65 jaar.
Je kan bij het VAPH terecht voor:

  • Hulpmiddelen en aanpassingen
Ben je rolstoelafhankelijk en heb je drempelbruggen nodig om binnen te rijden in jouw woning? Kan je niet meer in bad? Is de plaatsing van een douche noodzakelijk of wens je een badlift? Voor de tussenkomsten in de hulpmiddelen baseert het Vlaams Agentschap zich op een refertelijst waarin de verschillende hulpmiddelen zijn opgenomen met hun tussenkomst.

  • Zorg
Deze zorg gaat van diensten die thuis aangeboden worden tot het verblijf in een voorziening (thuisbegeleiding, begeleid, dagcentrum,...). Dit zijn maar enkele vormen van zorg die het VAPH aanbiedt. Afhankelijk van je handicap en je vraag kunnen de oplossingsmogelijkheden bekeken worden.

  • Persoonlijk assistentiebudget (PAB)
Het PAB laat je toe om je leven zelf thuis te organiseren. Afhankelijk van de zorgbehoefte wordt een budget toegekend waarmee je een persoonlijke assistent kan betalen. Deze assistent is bij jou in dienst, waardoor je wel een aantal verplichtingen hebt als werkgever. Jouw assistent kan je helpen bij je verzorging,  dagelijkse activiteiten, uitstappen,...
Meer informatie kan je terugvinden op de website van het VAPH​