Kraamzorg

kraamzorg1.jpg LM Plus g​eeft een tussenkomst van 5 euro per gepresteerd uur kraamzorg via Solidariteit voor het Gezin of Sowel. De tussenkomst geldt voor 40 uur kraamzorg per baby ingeschreven bij LM Plus.

Je ziekenfonds betaalt dus tot 200 euro terug voor kraamzorg!

De tussenkomst wordt uitgekeerd voor prestaties vanaf een maand voor de vermoedelijke bevallingsdatum tot 12 weken na de geboorte (bij thuisbevalling of poliklinische bevalling) of tot 12 weken na het ontslag van de pasgeborene uit de materniteit of het ziekenhuis.


Bij geboorte van een meerling worden het aantal uren kraamzorg vermenigvuldigd met het aantal kinderen die geboren zijn.​


Voorwaarden

 
  • De pasgeboorne is ingeschreven bij LM Plus.
  • Kraamzorg wordt geboden door Solidariteit voor het Gezin of Sowel.
  • De tussenkomst kan nooit meer bedragen dan het werkelijk betaalde bedrag en wordt verleend op basis van de originele factuur.​

Wat te doen?
 
  • Bezorg je kantoorbediende de originele factuur van kraamzorg via Solidariteit voor het Gezin of Sowel.
Aanvraag kraamzorg en informatie

Je kan bij Solidariteit voor het Gezin terecht op het gratis thuiszorgnummer 0800 25 420 of via www.solidariteit.be. Leden uit de  provincie Antwerpen doen de aanvraag bij Sowel via 03 231 37 34 of via www.sowel.be​.