NIPT-test

De Niet-Invasieve Prenatale Test (NIPT) is een screeningstest voor het opsporen van het syndroom van Down (trisomie 21) bij baby's. De test gebeurt door middel van bloedafname waardoor er geen risico aan verbonden is. De betrouwbaarheid van de test is zeer hoog.

Vanaf 1 juli 2017 wordt de NIPT-test terugbetaald door de verplichte ziekteverzekering.

Het honorarium van het labo bedraagt 263,25 euro. Je persoonlijk aandeel bedraagt 8,68 euro. Heb je recht op een verhoogde tegemoetkoming of wordt de test uitgevoerd tijdens een ziekenhuisopname dan krijg je het volledige bedrag terug betaald.


 NIPTtest.JPGVoorwaarden


  • De tussenkomst wordt éénmalig per zwangerschap toegekend.
  • Je bent minstens 12 weken zwanger.
  • De test is voorgeschreven door de arts die de zwangerschap opvolgt.
  • De test wordt uitgevoerd door een geneesheer-specialist in de klinische biologie of in de pathologische anatomie of in een centrum voor menselijke erfelijkheid onder supervisie van een erkend klinisch geneticus.​