Remgeld terugbetaald

LM Plus betaalt de remgelden terug voor kinderen tot 7 jaar met een geldig Globaal Medisch Dossier.
Dit betekent dat een bezoek aan een geconventioneerde huisarts of geneesheer-specialist voortaan volledig gratis is bij LM Plus!

Het remgeld is het verschil tussen het vastgelegde honorarium en wat de ziekteverzekering terugbetaalt. Honorariumsupplementen die bovenop de vastgelegde tarieven worden gevraagd, bijvoorbeeld omdat de arts niet geconventioneerd is, komen niet in aanmerking voor terugbetaling en blijven ten jouwe laste.
 
Voorwaarden

  • Het kind is lid van LM Plus.
  • Het kind is jonger dan 7 jaar op het moment van de consultatie.
  • Het kind beschikt over een Globaal Medisch Dossier (GMD) bij de huisarts.
  • De terugbetaling is enkel bij ambulante zorg (in het dokterskabinet), dus geldt niet bij opname in het ziekenhuis.
  • De honorariumsupplementen komen niet in aanmerking voor deze terugbetaling.
Wat te doen?

  • Bezorg de doktersbriefjes aan je kantoorbediende (behalve in geval van een eattest).
  • Je ontvangt eerst de wettelijke terugbetaling.
  • Nadien ontvang je de terugbetaling van de remgelden automatisch maandelijks op je rekening.
  • De terugbetaling van het remgeld gebeurt enkele maanden later dan de uitbetaling van de consultatie.​ Deze tijd is nodig om na te gaan of je recht hebt op de maximumfactuur.
  • Het remgeld en de extra tussenkomst worden op het rekeningnummer gestort van de titularis van het kind.