Geboortepremie

geboortepremie1.jpgGezinsuitbreiding gaat gepaard met heel wat extra uitgaven. Om de kersverse ouders een duwtje in de rug te geven zorgt LM Plus niet alleen voor een geboortepremie, maar ook voor een adoptiepremie of pleegzorgpremie.

Deze geboortepremie bedraagt 160 euro per aangesloten ouder en kan dus oplopen tot 320 euro!

Voorwaarden

De ouder die de premie krijgt moet aangesloten zijn bij LM Plus op het ogenblik van de geboorte, adoptie of pleegzorg van het kindje.​

Wat te doen?

​De premie wordt automatisch uitbetaald bij de overhandiging van het attest geboorte, volle adoptie of pleegzorg aan je kantoorbediende.
 ​​