Bedplassen

​​Bedplassen is een veel voorkomend en complex fenomeen. In België zijn er naar schatting meer dan 50.000 kinderen tussen de 5 en 10 jaar die bedplassen. Het gaat om ongeveer 10 à 15 % van de kinderen. Ouders weten vaak geen raad of pakken het probleem verkeerd aan. Een intensieve professionele begeleiding door de arts is noodzakelijk. 

Op de website www.drogenachten.be kan je antwoorden op veel gestelde vragen terugvinden.

Bij de uitleendienst van LM Plus kan je terecht voor het huren van een plaswekker​. We adviseren je wel eerst een arts of specialist te raadplegen alvorens met de training te beginnen.