Psychologische begeleiding voor jongeren

 ​​
​​​​​


Steeds meer jongeren krijgen te maken met psychologische problemen. Als ouder probeer je deze problemen zo goed mogelijk op te vangen, maar soms is dat niet voldoende en heeft je kind ook nood aan professionele psychologische ondersteuning.
Om deze professionele psychologische hulp toegankelijker te maken, geeft de LM Plus een tussenkomst tot 120 euro aan jongeren voor psychologische begeleiding en mindfulness. 

Voorwaarden

  • ​​De jongere heeft recht op kinderbijslag.
  • De psycholoog is geregistreerd bij de psychologencommissie.
  • De psychotherapeut komt voor op de lijst van erkende psychotherapeuten van de Landsbond van LM.
  • De jongere gaat naar de psycholoog of psychotherapeut na doorverwijzing van een arts, een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg of een Centrum voor Leerlingenbegeleiding.​​
  • Een tussenkomst van 20 euro per sessie bij een psycholoog of psychotherapeut.
  • Een tussenkomst van 60 % van de kostprijs van een cursus mindfulness.
  • Je mag beide vormen van psychologische begeleiding combineren, maar de tussenkomst bedraagt nooit meer dan 120 euro per kalenderjaar.
Wat te doen?

  • ​​Bezorg het ingevulde formulier​ waarop de doorverwijzing wordt geattesteerd en de prestaties vermeld zijn aan je kantoorbediende.​​