Logopedie

De taak van de logopedist bestaat in het opsporen, onderzoeken en behandelen van stoornissen op het vlak van spraak, taal, stem en gehoor.  Voor bepaalde stoornissen komt de verplichte ziekteverzekering tussen, voor andere aandoeningen niet.

LM Plus geeft een tussenkomst logopedie tot maar liefst 700 euro! 

Ook jongvolwassenen, volwassenen en ouderen die logopedie nodig hebben omwille van bijvoorbeeld afwijkend mondgedrag, neurologische problemen, stemproblemen of uitspraak kunnen van dit voordeel genieten.​

Voorwaarden

  • Je bent li​d van LM Plus.
  • Je hebt geen recht op een tussenkomst in de verplichte verzekering.
  • Voor deze tussenkomst is geen leeftijdsbeperking.
  • Je hebt recht op een tussenkomst van 7 euro per zitting.
  • Je hebt recht op 100 zittingen gedurende een periode van 24 maanden.
  • Je doet een aanvraag bij de adviserend arts LM Plus aan de hand van een medisch voorschrift en een verslag van de logopedist.
Wat te doen?

  • Bezorg je kantoorbediende de onkostenstaat van de logopedist.
  • ​De tussenkomst wordt op je bankrekening overgeschreven.