Studeren in het buitenland

​Jongeren die in een land van Europese Economische Ruimte, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland gaan studeren, genieten de voordelen van de medische reisbijstandsverzekering Mutas. Zij kunnen een beroep doen op de alarmcentrale Mutas en krijgen vrijwel alle dringende medische zorg terugbetaald. 
studeren buitenland 324.jpg
Voorwaarden

  • Lid zijn van LM Plus (als persoon ten laste via de ouders of als persoonlijk verzekerde).
  • Rechtgevend zijn op het groeipakket.
  • De dekking via MUTAS geldt voor 12 maanden. 
  • Daarna geldt enkel nog de verplichte ziekteverzekering  via de Europese Ziekteverzekeringskaart.
  • Bij recht op terugbetaling door MUTAS geldt een vrijstelling van 50 euro.
Wat te doen?

  • Breng vooraf je kantoorbediende op de hoogte dat je in het buitenland gaat studeren.
  • Neem je Europese Ziekteverzekeringskaart (EZVK) en de contactgegevens van Mutas mee naar het buitenland.
  • Verwittig steeds MUTAS in geval van ziekenhuisopname.