Implantatie van prothesen

​De LM Plus geeft een tegemoetkoming tot maximum 350 euro in de oplegkosten voor implantaten (geen tandimplantaten!), uitgevoerd tijdens je ziekenhuisopname.

Er is een persoonlijk aandeel van 100 euro.Voorwaarden
 
  • Lid zijn van LM Plus.
  • De tussenkomst geldt enkel voor het materiaal dat voorkomt op de lijst van terugbetaalde implantaten en invasieve medische hulpmiddelen opgemaakt door het RIZIV en de nominatieve lijst opgemaakt door het RIZIV.
  • De tussenkomst kan nooit meer bedragen dan het werkelijk betaalde bedrag.
  • De tussenkomst wordt verleend op basis van de originele ziekenhuisfactuur.​

Wat te doen?

  • Bezorg je originele ziekenhuisfactuur, samen met een verklaring op eer dat er geen tussenkomst is via een andere verzekering of organisme, aan je kantoorbediende.
  • Heb je een hospitalisatieverzekering, bezorg ons dan een kopie van de factuur en de afrekening van de verzekering.
  • De tussenkomst wordt op je rekening overgeschreven.