Vloeibare voeding

Vloeibare voeding is vaak een noodzaak bij oudere mensen, mensen met kanker, bij slokdarmvernauwing, na een kaakoperatie, anorexia nervosa,... met hoge kosten tot gevolg.
LM Plus betaalt 50% van de aankoopprijs van deze voeding terug met een maximum van 150 euro per kalenderjaar en dit op basis van een BVAC-attest opgemaakt door de apotheker.

Voorwaarden

Er is geen tussenkomst bij hospitalisatie of opname in een woonzorgcentrum.

Wat te doen?

  • Bezorg een attest van je behandelend arts waaruit de noodzaak blijkt dat het tot zich nemen van vast voeding onmogelijk is.
  • Bezorg het BVAC-attest van de apotheker van aankoop van vloeibare voeding aan je kantoorbediende.
Let op!

Dit voordeel is combineerbaar met de tussenkomst voor aankoop van materiaal voor doorligwonden en vloeibare voeding, met een gezamenlijk maximum van 150 euro per jaar.