Vaccins

​ LM Plus verleent je een tussenkomst van maximum 25 euro per kalenderjaar voor de aankoop van alle mogelijke vaccins die in België erkend zijn.
Komen onder meer in aanmerking: vaccins tegen griep, pneumokokken, windpokken, enz…

Voorwaarden
  • De tussenkomst geldt niet voor wie op het ogenblik van vaccinatie in aanmerking komt voor een gratis vaccin in het kader van een vaccinatiecampagne van de overheid.
  • De vaccins dienen geregistreerd te zijn bij de FOD Volksgezondheid in België.
  • Er is een cumulatie mogelijk bij de tussenkomst voor reisvaccins.
  • De tussenkomst is nooit hoger dan wat je voor het vaccin betaalde.
Wat te doen?

  • Vraag bij aankoop van het vaccin aan de apotheker een BVAC-attest op jouw naam.
  • Dien het BVAC-attest van de apotheker in bij je kantoorbediende.