LVZ

LVZ, je partner voor Vrij Ondernemen

Ben je zelfstandige, ondernemer, middenstander, handelaar, landbouwer of beoefenaar van een vrij beroep? Of heb je plannen om te starten als zelfstandige? Dan is het Liberaal Verbond voor Zelfstandigen (LVZ) er voor jou.

Als erkende belangenorganisatie met de slogan ‘Vrij Ondernemen’ staan wij elke dag ten dienste van de zelfstandigen en ondernemers. Onze leden krijgen bij LVZ snel en discreet antwoord op al hun vragen van juridische, sociale, fiscale en andere aard.

Starters kunnen rekenen op een persoonlijke begeleiding en wij vervullen voor hen alle formaliteiten die nodig zijn om hun zaak of onderneming te beginnen.

Meer in het algemeen verdedigt LVZ de belangen van de zelfstandigen en ondernemers in lokale, Vlaamse, federale en Europese advies- en overlegorganen.

Tegelijk vraagt LVZ ook meer respect voor de zelfstandige ondernemer. Daarom blijven wij ijveren voor de verdere verbetering van het sociaal statuut van zelfstandigen. Pensioen, kinderbijslag, uitkeringen: LVZ maakt er werk van.

LVZ is ook lokaal actief. De plaatselijke afdelingen en LVZ-Vorming brengen de leden samen voor netwerking, vorming, informatie-avonden en ontspanning. Ook proberen ze het ondernemersklimaat in hun regio te verbeteren door overleg en samenwerking met het stads- en gemeentebestuur.

Wil je ook lid worden van LVZ? Stort 110 euro op rekeningnummer 425-5190021-35 van LVZ (KBC IBAN BE57 4255 1900 2135 – BIC KREDBEBB 425-5190021-35). Het lidgeld is volledig fiscaal aftrekbaar.Contact
LVZ, Livornostraat 25, 1050 Brussel
tel 02 426 39 00
fax 02 426 34 17
info@lvz.be

Je kunt ook een kijkje nemen op onze website www.lvz.be voor meer informatie, voor onze standpunten en persberichten en om ons magazine Vrij Ondernemen online te bekijken.