Oogpleisters


​​​​

Er wordt een tussenkomst verleend van maximum 50 euro per jaar voor de aankoop van oogpleisters voor kinderen tot en met de leeftijd van 10 jaar.

Voorwaarden

Deze tussenkomst is cumuleerbaar met de tussenkomst voor de aankoop van brillen, glazen en lenzen voor zover het maximumbedrag van 50 euro dat men kan ontvangen op jaarbasis niet overschreden wordt.


​Wat te doen? 

Bezorg je factuur van de opticien of ons aanvraagformulier​​ ingevuld door de opticien terug aan je kantoorbediende.​

oogpleister_680.jpg